Şu anda mobil görünümü desteklemiyoruz.

405-MOBILEDEVICE_DISCCONNECTED_DENIED

Masaüstü cihazlarınızdan web sitemize erişebilirsiniz.

Giris

www.353music.com web sitesine (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) erişim ve hizmetlerinin, özelliklerinin ve içeriğinin kullanımı bu kullanım koşullarına ("Kullanım Koşulları") tabidir.

Web Sitesine bir bilgisayardan veya cep telefonu cihazından erişiyor olabilirsiniz ve bu Kullanım Koşulları, erişim aracından bağımsız olarak Web Sitesini kullanımınızı ve davranışlarınızı yönetir.

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirilebileceğini bildiririz. Bu tür değişiklikler, çevrimiçi olarak yerleştirilmeleri yoluyla kamuya açıklanacak ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yayınlanmasını takiben Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz halinde çekincesiz olarak kabul edilmiş sayılacaktır. Bu nedenle, Web Sitemizde gezinmeden önce, yürürlük tarihleri de dahil olmak üzere, bu Kullanım Koşullarını sık sık dikkatlice gözden geçirmelisiniz.

Web sitemize girmiş ve göz atmış olmanız, bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Yayıncı

353Music (353 Muzik Medya Dagitim Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Sti.)

Kayabasi, Evliya Celebi Cd

34480 Istanbul, Turkey

İstanbul Ticaret Odası Siciline 476-204-5 numara ile kayıtlı 1.000.000TRY sermayeli Limited Şirket.

ISTANBUL HQ

Yayın Direktörü

Samet Caglayan

353Music

Kayabasi, Evliya Celebi Cd

34480 Istanbul, Turkey

Huseyin Ali Yigit

353Music

Adnan Kahveci Cd, Begonya Sk.

34528 Istanbul, Turkey

Onur Taş

353 Muzik Medya Dagitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret -LIMITED SIRKETI

353musicpayments@gmail.com

Muhasebe

Hosting

HOSTINGER operations, UAB

Švitrigailos str. 34, Vilnius 03230 Lithuania

Web:

Fikri Mülkiyet

Bu Web Sitesi 353Music'in münhasır mülkiyetindedir ve 353Music, Web Sitesini kapsayan ve " 353 Muzik " ve " Labeleff " markalarına bağlı bireysel ve fikri mülkiyet haklarını kullanma ve işletme hakkına sahiptir. Web sitesindeki tüm içeriğin derlenmesi (yani toplanması, düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi) 353Music'in münhasır mülkiyetindedir ve Fransız ve uluslararası telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. Web sitesinde kullanılan tüm yazılımlar 353Music'in veya yazılım tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve Fransız ve uluslararası telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır.

353Music Web Sitesinde yer alan ve 353Music'in mülkiyetinde olmayan tüm marka ve marka dışı işaretler, ticari markalar, çizimler, resimler ve logolar, ilgili hak sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir ve 353Music tarafından Web Sitesinde kullanılmaları, ilgili hak sahipleri tarafından önceden yetkilendirilmiştir.

353Music ticari markalarının, illüstrasyonlarının, resimlerinin ve logotiplerinin başka herhangi bir ticari marka, sembol, logotip ve daha genel olarak bileşik bir logo oluşturmayı amaçlayan herhangi bir ayırt edici işaret ile birlikte izinsiz olarak birleştirilmesi veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Web sitesinin tamamının veya bir kısmının, özellikle ticari olmayan bir amaç için kişisel ve özel kullanım dışındaki amaçlarla indirilmesi, çoğaltılması, yazdırılması, elektronik olarak kopyalanması, dağıtılması, yeniden yayınlanması, görüntülenmesi, icra edilmesi veya iletilmesi yoluyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Web sitemize hyperlink(ler) yalnızca yazılı, önceden iznimiz ile oluşturulabilir. Bu izin herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Web sitemize bağlantı verilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamayız.

Sorumluluk Reddi

aka. Feragatname, Yasal Uyarı

Bu Web Sitesinin içeriği yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. 353Music, herhangi bir yanlışlık veya hatadan veya Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz. Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan bilgileri ve diğer içerikleri değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Web Sitesi ve üzerinde yer alan bilgiler herhangi bir zamanda, muhtemelen önceden haber verilmeksizin veya uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir.

Ziyaretçi, bu Web Sitesine erişimin bakım, güvenlik veya diğer teknik kısıtlamalar nedeniyle herhangi bir zamanda kesintiye uğrayabileceği konusunda bilgilendirilir.

Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir içeriğin kullanımını engelleyen veya kısıtlayan veya Web Sitesinin veya buradaki içeriğin kullanımına sınırlamalar getiren özellikleri atlatmamayı, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde müdahale etmemeyi kabul edersiniz. Web Sitesine veya Web Sitesine bağlı sunuculara veya ağlara müdahale edemez veya bunları bozamazsınız ya da robot dışlama başlıklarını atlamak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanmak da dahil olmak üzere Web Sitesine bağlı ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine itaatsizlik edemezsiniz.

Garantiler

Bu Web Sitesi ve içeriği "olduğu gibi" ve "kullanılabilirlik sınırları dahilinde" sağlanmaktadır. 353Music, başlık veya kötü niyetli programların (virüsler, solucanlar veya Truva atları gibi) yokluğuna ilişkin herhangi bir garanti veya satılabilirlik (ticari değer) veya belirli bir kullanım için uygunluğa ilişkin zımni garanti dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir türden sorumlu tutulamaz ve hiçbir garanti vermez ve tüm sorumluluğu ve tüm garantileri açıkça reddeder. 353Music, Web Sitesinde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu, Web Sitesinin herhangi bir kusur içermediğini veya bu tür bir kusurun düzeltileceğini garanti edemez ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu Web Sitesini kullanarak, riski kendinize ait olmak üzere, Web Sitesini kullanamama, veri kaybı ve Web Sitesine bağlanmak için kullandığınız herhangi bir donanım ve/veya yazılımın herhangi bir yardım veya onarımı ile ilgili masrafların tüm sorumluluğunu üstlenmeyi ve Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanabilecek, bundan kaynaklanabilecek veya bununla bağlantılı olabilecek her türlü zarar için 353Music'i zararsız tutmayı kabul edersiniz. Yürürlükteki yasaların zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediği durumlarda, yukarıda belirtilen sorumluluk reddi maddelerinin bazıları veya muhtemelen tümü sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumlulukların sınırlandırılması

353Music, web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Yasaların izin verdiği durumlarda, bu, doğrudan, dolaylı, arızi, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, veri, gelir veya kar kaybı, mülk kaybı veya hasarı ve üçüncü tarafların talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar için geçerli olan kapsamlı bir sorumluluk sınırlamasıdır.

Yasaların izin verdiği ölçüde, 353Music'in burada belirtilen sorumluluğuna ilişkin sınırlamalar, sözleşmenin ihlali veya reddi veya haksız fiil, ihmal yoluyla hukuki sorumluluk, ağır ihmal, kusursuz sorumluluk veya başka bir şekilde, bu tür bir zarar olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile geçerli olacaktır.

Bu kullanım koşullarını kabul ederek, 353Music'ten bu zararları talep etme hakkınızdan vazgeçtiğinizi ve bunun makul bir risk paylaşımı olduğunu isteyerek kabul etmiş olursunuz (veya reşit değilseniz, ebeveyniniz veya yasal vasiniz isteyerek kabul eder). Bazı yargı bölgeleri, dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıda belirtilen sınırlamaların bazıları veya hatta tümü sizin için geçerli olmayabilir.

Yasaların izin verdiği durumlarda, 353Music'i (ve görevlilerini, yöneticilerini, temsilcilerini, iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını) (a) Web Sitesini kullanımınızdan ve Web Sitesine erişiminizden, (b) bu Kullanım Koşullarını ihlal etmenizden ve (c) herhangi bir yasayı veya üçüncü bir tarafın haklarını (herhangi bir fikri mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmenizden kaynaklanan makul yasal ücretler dahil olmak üzere bilinen veya bilinmeyen her türlü iddia, talep, kayıp, yükümlülük, maliyet ve masraftan savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.

Bu bölümün (6) hükümleri, bu Kullanım Koşullarının ve Web Sitesini kullanımınızın sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Hukuk seçimi - Dil - İhtilaflar (Anllaşmazlıklar)

Web sitesi 353Music tarafından İngilizce ve Türkçe olarak oluşturulur, kontrol edilir ve işletilir. Bu nedenle, bu Kullanım Koşulları, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın Türk hukukuna tabidir. Türkiye'de hazırlanmıştır. Bir veya daha fazla dile çevrilmeleri durumunda, bir anlaşmazlık durumunda yalnızca Türkçe/İngilizce metin bağlayıcı olacaktır. [NB: 353Music tüm belgelerin İngilizce versiyonlarına uymak zorundadır]

Bu Hüküm ve Koşulların geçerliliği, yorumlanması, ifası, feshi ve çeşitli sonuçları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, karara bağlanmak üzere Türk mahkemeleri önüne getirilecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılması halinde, söz konusu hükmün geçersizliği bu Kullanım Koşullarının geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve bu hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir şartından feragat edilmesi, söz konusu şarttan veya başka bir şarttan daha fazla veya sürekli feragat edildiği anlamına gelmez ve bu Kullanım Koşulları kapsamındaki herhangi bir hak veya hükmü ileri sürmememiz, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, siz ve biz, web sitesinden kaynaklanan veya web sitesiyle ilgili herhangi bir dava nedeninin, dava nedeninin tahakkuk etmesinden sonraki bir (1) yıl içinde başlaması gerektiğini kabul ediyoruz. Aksi takdirde, bu tür bir dava nedeni kalıcı olarak engellenir.

SORUMLULUK REDDI BEYANININ SONU

BIZIMLE KAL.

© 2024 353 muzık MEDYA dagıtım hızmetlerı sanayı VE tıcaret lımıted sırketı 15355642